Affärsområde Teknik

 

AGAB erbjuder sina kunder hjälp med allt från det enkla glödlampsbytet till installation av högteknologisk IT-kommunikation. Vi agerar i rollen som entreprenör och konsult och utifrån dessa roller biträder vi i alla tekniska frågor. Vi erbjuder den kompetens som fordras för teknisk drift av fastigheten. Genom fastighetsservice, driftkontroll och underhållsåtgärder kan våra kunder få service anpassad till den enskilda fastighetens behov. Inom områdena byggadministration, ombyggnad, ventilation, fukt, plåt, avfallshantering etc kan vi erbjuda specialkompetens.