Över 30 år av affärsutveckling inom små och mellanstora företag i en internationell miljö