Affärsområde Förvaltning
 

Vi erbjuder hjälp med förvaltning av fastigheter, helt eller delvis.

I vårt utbud för fullständig förvaltning erbjuder vi:

  • avisering av hyror och avgifter,
  • hantering av betalningar av fakturor,
  • bokföring,
  • lånehantering,
  • löner och budgetering,
  • kvartals- och årsredovisningar och den dagliga mer praktiska förvaltningen.

Vi utför också fastighets- och lägenhetsbesiktningar,

  • administrerar uthyrning av bostäder och lokaler,
  • ombesörjer upphandling av mindre entreprenader och är arbetsledare för fastighetsskötsel m m.

Vårt uppdrag kan också begränsas till att endast omfatta delar av en fastighets f örvaltning, kameral eller teknisk. Våra tjänster anpassas helt efter kundens behov.